User | FAQ

Strona jest aktualnie w trakcie tłumaczenia.

1. Ten serwer wymaga weryfikacji.

Błąd zazwyczaj występuje gdy twój token, używany do dołączenia do serwera jest wygasły. Poniżej masz rozwiązania.

Sposób nr. 1

Zrestartuj grę lub Steam, albo otwórz Menedżer Zadań i zamknij wszystkie procesy SCP:SL.

Sposób nr. 2

Otwórz konsolę klikając ` lub ~ na klawiaturze i wpisz ar, a następnie wciśnij Enter.

Sposób nr. 3

(Steam) Zmień opcje uruchamiania klikając prawym na grę, Właściwości => Ustaw Opcje Uruchamiania, następnie
dodaj -fdiscord do opcji uruchamiania.
Opcja ta zmusza grę do używania uwierzytelniania poprzez Discord, zamiast Steam.
Musisz mieć zainstalowane i być zalogowanym na Discordzie!

Sposób nr. 4

Jeśli nadal nie jesteś w stanie naprawić błędu, sprawdź status centralnych serwerów tutaj.

Błąd został naprawiony w najnowszej aktualizacji (10.0.0) ​ ​

2. Server List has an invalid signature.

​ Sposób nr. 1

Zrestartuj grę lub PC

3. No Translation.

​ Sposób nr. 1

Usuń folder Translations z Steam\steamapps\common\SCP Secret Laboratory\ i zweryfikuj pliki.


Oficjalne FAQ

Stworzone przez Northwood

To FAQ zostało stworzone przez oficjalny Tech Support gry. My je tylko tutaj umieściliśmy, informacje mogą być nieaktualne, jak każde inne pytanie na tej stronie.

1. Jakie jest domyślne sterowanie?

 • W, A, S, D - Sterowanie Postacią
 • E - Interakcja
 • C - Skradanie
 • [SPACE] - Skok
 • [TAB] - Ekwipunek
 • [LMB] - Strzał
 • [RMB] - Celowanie
 • ` - Konsola
 • M - Panel Administratora
 • N - Lista graczy z możliwością wyciszenia
 • Q - Czat Głosowy
 • R - Przeładowanie Broni
 • V - Specjalna Umiejętność

2. Wymagania Gry

Znajdziesz je tutaj!

3. Moja gra zawiesza się po dołączeniu do serwera lub uruchomieniu gry!

Sposób nr.1

Upewnij się że twój komputer spełnia minimalne wymagania. Wyłącz Fast Menu. (Kroki do wykonania w punkcie 11) Zamknij wszystkie niepotrzebne programy i aplikacje. Sprawdź pliki gry na steam.

4. Jestem wyrzucany z serwerów.

Najpierw:

 • Sprawdź, czy Steam* jest uruchomiony
 • Sprawdź, czy Steam* działa w trybie online
 • Serwer ma zarezerwowane sloty i może być pełny
 • Może zostałeś zbanowany przez administratora serwera

  Steam* - Lub Discord w zależności w jaki sposób zainstalowałeś grę.

Sposób nr. 1

 • Zweryfikuj spójność plików gry (Kroki do wykonania w punkcie 6)
 • Uruchom grę poprzez Steam/Discord, zamiast pliku exe.
 • Zrestartuj Steam/Discord
 • Zrestartuj PC

Solution 2.

 • Go to Program Files/Steam/steamapps/common/SCP Secret Laboratory
 • Right-click SCPSL.exe
 • Click Properties
 • Go to the Compatibility tab
 • Check "Run as Administrator"
 • Hit Change for all users
 • Start the game via your Steam Library

5. I'm being kicked because of VAC ERROR!

This occurs when your PC is put to sleep or hibernation mode and is caused by VAC issue, you can fix it by just turning off your PC and turning it on again and when you launch your game you should not see the error anymore. If that doesn't help disable your antivirus. There is one more solution if the previous to didn't help. Close steam, go to CMD (Windows + R > CMD) and put this command in with your steam localisation: “C:\Program Files (x86)\Steam\bin\SteamService.exe” /repair.

Steam has maintenance every Tuesday, if you experience difficulty with the game please wait 10-30 minutes!

6. How do I verify my game files?

 • Go to your Library in the Steam app
 • Right-click on SCP: Secret Laboratory and select "Properties" at the bottom of the list
 • Click on the "Local Files" tab
 • Click "Verify Integrity of Game Files"

7. Why is my character moving without input?

 • Disconnect any controllers you may have connected.
 • Uninstall a program called "vJoy"

8. How can I play the beta version of the game?

Steam Library > SCP: Secret Laboratory > Properties > BETA and choose from menu: “beta – Public beta branch"

9. How can I play the scpsl_first_version_on_steam beta?

Follow the steps in 8 but select "first_version_of_sl_published_on_steam" instead of the public beta branch, then if it doesn’t work, follow these steps:

 • Switch to the branch
 • Navigate to local files
 • Rename SCP Secret Laboratory.exe to SCPSL.exe
 • Delete SCPSL_Data
 • Rename SCP_Secret Laboratory Data to SCPSL_Data
 • Launch game through steam

10. Where should I post bugs that I found?

If you experience a bug you can report it here: https://staff.scpslgame.com/forms/reportbug.php If you are experiencing map generator bugs, remember to include the SEED. Current stable version is 9.1.3

11. If you're having issues getting back into the game after changing some graphics settings:

You can run this program to reset your settings: https://cdn.discordapp.com/attachments/422385982235475968/716220084414185562/ResetSettings.bat

The link will only work if you are a member of SCP:SL Official Discord.

12. Why is the server list not showing up? Why am I getting disconnected?

To fix server list not showing up and/or disconnecting from timeouts, navigate to your %AppData%\SCP Secret Laboratory\Internal and delete CentralServers, then relaunch your game.

If this doesn't work try turning off any active anti-virus and installing Malwarebytes from: https://www.malwarebytes.com/mwb-download/thankyou/ Once Malwarebytes is installed run a full scan and quarantine any detected threats.

13. Why is my screen black?

Depending on which hardware you run, please try the following: Intel:

 • Intel Control panel and switch the 'Scaling' option from "Maintain Display Scaling" to "Maintain Aspect Ratio" Nvidia:
 • Nvidia Control Panel. Change "Aspect ratio" to "No scaling" on the Adjust desktop size and position page (with "perform scaling on Display") AMD:
 • AMD Radeon settings and under "Display" change scaling mode from "preserve aspect ratio" to "full panel" This can also occur when your PC doesn’t meet minimum requirements.

14. My Voice Chat is not working!

The first thing to check is if your mic is set as your default device. to do that follow this guide:\ Changing default sound input device in Windows 10

If the above doesn't work also make sure that "Exclusive mode" is disabled on your mic. Follow this guide to do that: How do I turn off exclusive mode for a Windows Audio Playback Device

If the above 2 do not help installing mono can fix this issue. To install mono simply:

 1. Right click SCP:SL in Steam and click properties.
 2. Navigate to the "Local Files" tab.
 3. Click the "Browse Local Files" button
 4. Run the file named "mono" or "mono.msi" if you have file extensions turned on. (Do not run monoinstall.vdf)
 5. Go through the mono install wizzard and when it's finished restart your PC.

If you still have no voice chat, look at your log from point 15 and you find this:

 • "Important system file that is needed for voice chat is missing, please install all windows updates." You have to install the updates either by using Windows Update tool and installing all updates (preferred), or by > installing them manually.

One last thing you can try is to go to the games folder, open the SCPCL_Data folder and delete AudioPluginDissonance then verify the games integrity.

15. How do I find my player log?

Player log:

 • Steam Library > SCP: Secret Laboratory > Properties > Local Files > Browse local files
 • Run the windows batch file titled ‘log.bat’
 • The output log will be a text file titled ‘Player.log’

16. Where I can find translations repository?

https://github.com/northwood-studios/SCPSL-Translations

17. I've received the message: The ASN you are connecting from is globally blocked or You have been globally banned: Proxy has been detected.

If you have received an error message similar to one of these when joining a server, it means that the ASN you are connecting from has been globally banned. In order to no longer receive this message when > connecting to a server, you must meet at least ONE (1) of the following criteria:

 1. Level account must not be 0. (Requires a public profile)
 2. Your account age must be older than 2 months. (Requires a public profile)
 3. You must have had SCP: Secret Laboratory in your steam library for greater than 2 weeks.
 4. You must not have a VPN enabled. (or any other IP changing software)

You have been globally banned: Unauthorized. or You have been globally banned: Missing Steam Profile. If you are receiving this message when connecting to a server, it means that you have not set up your steam profile. Make sure that you have set your profile up correctly. https://www.reddit.com/r/Steam/comments/6ppu1y/how_to_setup_steam_profile/

You have been globally banned: Publisher Ban. If you are receiving this message, it means that you have been globally banned from the game, and will be unable to play on any public server. If you wish to appeal your ban, please visit this link for more information: https://scpslgame.com/Ban_Policy.pdf

18. I keep timing out while trying to connect to a server.

Doing a clean re-install can solve this problem, to do a clean re-install follow these steps:

 1. Uninstall the game in Steam
 2. Follow the process in user-faq 11
 3. Delete C:\Users(your username)\AppData\Roaming\SCP Secret Laboratory
 4. Delete C:\Users(your username)\AppData\LocalLow\Hubert Moszka
 5. Restart your PC
 6. Install the game on steam again